SP Bratkówka - fotografia
strona główna mapa okolice email

PROJEKTY

„CZYTANIE SZKOŁĄ MISTRZÓW”

Nasza szkoła bierze udział w akcji „Czytanie szkołą mistrzów” organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu w ramach projektu 26. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.

W ramach akcji przez kolejne trzy miesiące, od kwietnia do czerwca, odbywać się będą w naszej szkole/bibliotece twórcze i fascynujące zajęcia oparte na książkach wyróżnionych w poprzednich edycjach Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.

czytanie

SZKOŁA W RUCHU

Obszar, którego dotyczy działanie:

Obszar I
Opis dokonania:
Opracowanie dwóch scenariuszy lekcji wychowania fizycznego dla klasy IV i V.
Mini piłka siatkowa: Utrwalenie umiejętności odbicia piłki sposobem oburącz górnym w mini grach (2x2).
Kształtowanie szybkości – biegi krótkie( 20 – 30 m )w zmiennym tempie.

Efekty: podniesienie atrakcyjności zajęć poprzez stosowanie różnorodnych metod i form pracy, umiejętność współpracy w grupie poprzez angażowanie uczniów w gry zespołowe.

Obszar III
Opis dokonania:
1.Przeprowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy (zajęcia teoretyczne i praktyczne).

pierwsza pomoc
Uczniowie uczą się przeprowadzania resuscytacji


Udzielanie pierwszej pomocy przy złamaniach.

2.Zorganizowanie Szkolnego Dnia Zdrowia pod hasłem: „Aby zdrowym być…” Uczniowie poprzez odegranie humorystycznych scenek przekazali podstawowe informacje na temat zachowań prozdrowotnych. Widzowie mogli zapoznać się z zasadami zdrowego żywienia i stylu życia. Mali artyści przekonywali, że ruch to zdrowie. Barwną inscenizację przeplatał śpiew i ruch przy muzyce, który uatrakcyjniał całość.

Efekty: poznanie zagrożeń związanych z uprawianiem sportu i turystyki pieszej, nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, poznanie zasad zdrowego stylu życia, upowszechnianie wypoczynku przez ruch.

Obszar IV

Opis dokonania:
Udział w szkoleniu: Instruktor sportu z piłki siatkowej – zorganizowanym przez PROFUTURO - Rzeszów.

Efekty: nabycie umiejętności trenerskich, prowadzenie treningów z piłki siatkowej.

Obszar V

Opis dokonania:

1. Wyjazd na lodowisko w Krośnie.
Dla uczniów naszej szkoły został zorganizowany wyjazd na lodowisko w Krośnie. Dzięki temu wyjazdowi uczniowie i uczennice mogli aktywnie spędzić wolny czas, poprawić kondycję fizyczną oraz zdobyć nowe umiejętności łyżwiarskie. Dobra zabawa na lodowisku wprawiła wszystkich w doskonały nastrój, pozwoliła rozwinąć sprawność fizyczną oraz zahartować organizm.
Młodzi łyżwiarze na lodowisku

1. Założenie przy szkole ogródka ekologicznego.

Na początku maja uczniowie klas IV-VI wraz z wychowawcami założyli w przyszkolnym ogrodzie ekologiczną uprawę warzyw. Własnoręcznie przygotowali grządki i wysiali nasiona: marchewki, rzodkiewki, buraczków, cukinii i słonecznika. Zasadzili też cebulkę i sałatę. Każda z klas dbać będzie o pielęgnację zasianych przez siebie warzyw. Uzyskiwane plony wykorzystywane będą systematycznie do sporządzania zdrowych kanapek i surówek. Uczniowie pracując na swoich działkach uczyć się będą umiejętności takich jak: wysiew, pielenie, spulchnianie, odchwaszczanie, nawożenie. Wspólne działania praktyczne służyć mają rozwijaniu kondycji fizycznej, sprawności ruchowej, integracji społeczności szkolnej oraz kształtowaniu odpowiedzialności za powierzone zadania. Ukierunkowanie realizacji zadań prozdrowotnych szkoły w stronę działań praktycznych ucznia jest najlepszą inwestycją w jego dorosłe życie.


Uczniowie przy pracy


Sadzenie sałaty przez uczniów klasy IV

1. Zorganizowanie uroczystości Dnia Drzewa pod patronatem ekologicznego Klubu Gaja oraz przy współudziale Lasów Państwowych i Koła Łowieckiego „ Sokół”.

Corocznie członkowie szkolnego koła LOP sadzą w przyszkolnym parku drzewa. Uczniowie poprzez ruch i praktyczne działania uczą się szacunku dla przyrody i środowiska naturalnego, rozwijają tężyznę fizyczną i sprawność ruchową.


Symboliczne zasadzenia magnolii w przyszkolnym parku przez Wójta Gminy Wojaszówka, przedstawicieli nadleśnictwa i uczniów naszej szkoły.

fotografia w plenerze
Wspólna fotografia na tle pięknych drzew.

1. Zorganizowanie pieszej wycieczki do lasu.

Uczniowie z klas I-III wybrali się na wycieczkę do pobliskiego lasu. Pogoda była piękna, a drzewa mieniły się pełną barwą ciepłych jesiennych kolorów. Uczniowie z ciekawością obserwowali las w jego jesiennej krasie. Dzieci rozpoznawały naturalne okazy drzew liściastych, iglastych i ich owoców, grzyby, krzewy i rośliny leśne. Pobyt na łonie natury umożliwił przeprowadzenie zajęć ruchowych w naturalnym terenie. Zorganizowano zawody w rzucaniu szyszką na odległość i do celu. Wykorzystano naturalne przeszkody w organizacji krótkiego biegu przełajowego.

Podziwianie walorów przyrody.

wspólna fotografia
Wspólna fotografia uczestników wycieczki.

5. Udział w akcji „Sprzątanie terenu gminy Wojaszówka”.

Po zajęciach lekcyjnych dzieci wraz z opiekunami wyruszyły sprzątać teren wokół szkoły. Pogoda zachęcała do działania. Wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w rękawiczki, worki na śmieci i reklamówki. Dzieci z klas I - III sprzątały teren wokół budynku, boiska sportowego oraz park, a starsze, z klas IV - VI, teren przystanków autobusowych oraz brzeg rzeki Wisłok. „Wiosenne Sprzątanie Gminy” to wspaniała inicjatywa i chętnie włączyliśmy się w jej realizację. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i wyrazili chęć uczestnictwa w tej akcji za rok.


Uczniowie sprzątają teren nad Wisłokiem


Uczestnicy po zakończeniu zbiórki śmieci

Efekty: nabycie umiejętności potrzebnych do prowadzenia zdrowego, higienicznego trybu życia, podejmowanie różnych form aktywności fizycznej, umiejętność współpracy w zespole, zwiększenie sprawności fizycznej uczniów, umiejętność aktywnego wypoczynku, nawyk sięgania po zdrową żywność, nabycie umiejętności ekologicznej uprawy roślin.

1. Udział w akcji „Sprzątanie terenu gminy Wojaszówka”.

Po zajęciach lekcyjnych dzieci wraz z opiekunami wyruszyły sprzątać teren wokół szkoły. Pogoda zachęcała do działania. Wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w rękawiczki, worki na śmieci i reklamówki. Dzieci z klas I - III sprzątały teren wokół budynku, boiska sportowego oraz park, a starsze, z klas IV - VI, teren przystanków autobusowych oraz brzeg rzeki Wisłok. „Wiosenne Sprzątanie Gminy” to wspaniała inicjatywa i chętnie włączyliśmy się w jej realizację. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i wyrazili chęć uczestnictwa w tej akcji za rok.

Obszar, którego dotyczy doskonalenie:

Obszar VII

Opis dokonania:

1. TURNIEJ WIELKANOCNY W MINI PIŁCE SIATKOWEJ – Jedlicze.
26 kwietnia 2014 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Wielkanocnym Turnieju Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców zorganizowanym przez GOSiR w Jedliczu. Chłopcy z naszej szkoły zajęli I miejsce. Otrzymali puchar, dyplom oraz pamiątkowe medale.


Nasi zwycięzcy

1. Gminne zawody dziewcząt i chłopców w mini piłce siatkowej – Wojaszówka.

W zawodach tych uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce i zakwalifikowali się do zawodów powiatowych.


Zawodnicy w trakcie rozgrywek

3. Zawody powiatowe chłopców w mini piłce siatkowej – Jedlicze.

Nasi uczniowie na 8 drużyn zajęli czwarte miejsce. 4. Gminne zawody w piłce nożnej – Bajdy.

W maju bieżącego roku uczniowie z klas IV – VI wzięli udział w gminnych zawodach piłki nożnej, które odbyły się na Orliku w Bajdach.


Chłopcy podczas rozgrywek

5. Gminne i powiatowe zawody w indywidualnych biegach przebojowych.

25.09.2013 stadionie w Łękach Strzyżowskich odbyły się Jesienne Biegi Przełajowe w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zawody biegowe są dla dzieci nie tylko okazją do sprawdzenia swoich umiejętności. Uczą zdrowej rywalizacji oraz zdrowego stylu życia. Udział w takich wydarzeniach pokazuje, że jest wiele osób spędzających wolny czas w sposób aktywny. W biegach wzięli udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych z naszej gminy. Dwoje naszych uczniów zakwalifikowało się do zawodów powiatowych w Iwoniczu.

6. Turniej o puchar Orlika w mini piłce siatkowej – Bajdy.

W październiku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w turnieju o puchar Orlika. Dziewczęta i chłopcy naszej szkoły zajęli I miejsce. Jest to duży sukces naszej młodzieży i efekt rozwijania ich talentów i zdolności sportowych.

Efekty:

Znajomość form aktywnego wypoczynku, poprawa sprawności fizycznej uczniów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, przeciwdziałanie patologii społecznej, umiejętność współpracy w zespole, stosowanie zasad fair play.

Obszar, którego dotyczy działanie:

Obszar VIII

Opis dokonania:

1. Zorganizowanie zabawy karnawałowej z udziałem rodziców uczniów.

W styczniu w szkole odbyła się zabawa karnawałowa. W sali gimnastycznej w rytmie dźwięków muzyki bawili się uczniowie w strojach wróżek, księżniczek, czarownic, królewiczów, piratów i wielu innych. Dzieci pląsały z udziałem rodziców i nauczycieli. Pełno było węży, korowodów i tradycyjnych kółeczek. Najodważniejsi tańczyli w parach. Aby uatrakcyjnić przebieg zabawy, nauczyciele zaproponowali dzieciom udział w konkursach: tańca i na najciekawszy strój karnawałowy.


Uczestnicy podczas wspólnej zabawy

2. Aktywny Dzień Babci i Dziadka – wspólny śpiew oraz taniec cha-cha z babciami i dziadkami.

Najważniejszą częścią uroczystości były występy naszych uczniów. Po zaprezentowaniu części artystycznej dzieci zaprosiły swoich dziadków do wspólnego tańca. Uczniowie poprowadzili lekcje tańca dla zaproszonych przez siebie gości.

pamiątkowa fotografia
Pamiątkowa fotografia z ukochanymi dziadkami.

Efekty:

Wspomaganie rodziny w procesie wychowania i aktywnego spędzania czasu wolnego, zagospodarowanie czasu wolnego w sposób czynny.


„Lekcje to nie wszystko”

Projekt „Lekcje to nie wszystko” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. Zostaną one zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno -wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Celem jest także zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów z problemami w nauce. Ponadto realizowane są też dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, w tym: nauka języków obcych, zajęcia informatyczne, logopedyczne, muzyczne, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia przyrodniczo-matematyczne.

projekty muzyczne

gramy w szachy

zajęcia muzyczne czas zacząć

zespół klasowy

kapitał kudzki

lekcje to nie wszystko


REALIZACJA PROGRAMU ANTYNIKOTYNOWEGO
„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

W bieżącym roku szkolnym jednym z działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie była realizacja profilaktycznego programu antynikotynowego. Program był realizowany we współpracy z krośnieńską stacją Sanepid, która zapewniła zestaw materiałów pomocniczych do przeprowadzenia zajęć.
W klasach I – III program był realizowany pod hasłem „Nie pal przy mnie, proszę”, a w klasach IV – VI – „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Miał on na celu kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za swoje zdrowie, uwrażliwienie na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego, wykształcenie u nich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie palą. Realizacja programu polegała na przeprowadzeniu pięciu zajęć warsztatowych z uczniami na każdym etapie kształcenia. Zajęcia o różnorodnej tematyce zawierały treści dotyczące zdrowia dostosowane do percepcji dzieci. Podczas programu wykorzystano następujące metody pracy: burza mózgów, wizualizacja, drama, pogadanka. Zorganizowano także spotkanie z higienistką szkolną, na którym dzieci poszerzyły i utrwaliły swoją wiedzę z zakresu profilaktyki antytytoniowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkodliwość nikotyny i biernego palenia na zdrowie człowieka. Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach zadawały pytania, chętnie podejmowały pracę w grupach. Wraz z wiewiórką Wiki wędrowały poprzez poszczególne zajęcia.
Program został zakończony konkursem plastycznym. Uczniowie różnymi technikami wykonywali plakaty zachęcające do niepalenia. Zwycięzcy otrzymali drobne upominki.

konkurs plastyczny

konkurs nie pal przy mnie

 nie pal przy mnie proszę


„ Katyń – pamiętamy” - uroczystość posadzenia Dębu Pamięci majora Franciszka Szafrana przy Szkole Podstawowej w Bratkówce
- 13.04.2011 r.

W październiku 2010 r. Szkoła Podstawowa w Bratkówce przystąpiła do ogólnopolskiego programu „ Katyń… ocalić od zapomnienia”. Celem tego projektu jest uczczenie Bohaterów Zbrodni Katyńskiej i zagwarantowanie im pokoleniowej pamięci poprzez posadzenie ponad 21 tys. Dębów Pamięci. Każde posadzone drzewo to jedna osoba zamordowana z rąk NKWD w 1940 r. Program ten został objęty honorowym patronatem przez nieżyjącego już Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego. W jego realizację zaangażowały się także takie instytucje jak: Instytut Pamięci Narodowej, Narodowe Centrum Kultury, Muzeum Powstania Warszawskiego i Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich.
Przystępując do tego programu szkolna społeczność podjęła się zadania odszukania śladów życia i działalności Bohatera zamordowanego w 1940 r., związanego z najbliższą okolicą. Po konsultacji z pracownikami Okręgowego Muzeum w Krośnie dyrektor szkoły wraz z nauczycielem historii i Samorządem Uczniowskim ustalili, iż godną upamiętnienia osobą jest mjr Franciszek Szafran, urodzony w Odrzykoniu, rozstrzelany w Katyniu. Od tego momentu uczniowie pod opieką nauczyciela historii wyszukiwali i gromadzili informacje na temat wybranego Bohatera. Kilkakrotnie odwiedzili też członków bliskiej rodziny zamordowanego, bratanka i bratanicę, mieszkających w Odrzykoniu. Wizyty te bardzo pomogły w zgromadzeniu informacji na temat dzieciństwa, młodości, rodzinnych relacji mjr Franciszka Szafrana. Rodzina zezwoliła również na sfotografowanie pamiątek i miejsc związanych z domem rodzinnym zamordowanego. Wszystkie zebrane informacje zostały zarchiwizowane i w postaci cyfrowej umieszczone zostaną na portalu, poświęconym Bohaterom Zbrodni Katyńskiej.
W dniu 13 kwietnia w Szkole Podstawowej w Bratkówce odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci i odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej mjr Franciszkowi Szafranowi. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: ks. prałat Tadeusz Szetela - kapelan Światowego Związku Żołnierzy AK, p. Sławomir Stefański – Wójt Gminy Wojaszówka, p. Ewa Starowiejska- wizytator Kuratorium Oświaty Rzeszów, p. Józef Słyś – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, Okręg Krosno, p. Zbigniew Such- Prezes Gminnego Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Wojaszówce, p. Lucyna Pelczarska – dyr. GOKiR w Wojaszówce, p. Aleksander Daszkowski – dyr. ZEASiP w Wojaszówce, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Wojaszówka, przedstawiciele władz kościelnych, wiejskich, koła gospodyń, emerytowani nauczyciele oraz rodzice. Gośćmi honorowymi uroczystości byli członkowie rodziny mjr Franciszka Szafrana – jego bratanica – p. Helena Nawrocka i bratanek – imiennik - Franciszek Szafran. .
Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie dyr. szkoły p. Jolanta Mikus serdecznie przywitała przybyłych gości i zaprosiła do udziału w uroczystej Mszy Św. za poległych w Katyniu. Msza Św. celebrowana była przez ks. prałata Tadeusza Szetelę, ks. proboszcza parafii Ustrobna – Artura Progorowicza i ks. Stanisława Wolaka – emerytowanego proboszcza z Ustrobnej. Podczas Mszy piękną homilię wygłosił ks. Tadeusz Szetela. Wspominał w niej okrutne czasy wojny i tych, którzy polegli za wolność naszej Ojczyzny. Zwrócił też uwagę zgromadzonych na to, że my, żyjący w niepodległym kraju, winniśmy pamięć i szacunek, szczególnie tym, którzy 71 lat temu zginęli „ jednym strzałem w tył głowy”.
Po uroczystej Mszy św. dyr. szkoły- p. Jolanta Mikus poprosiła o odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej mjr Franciszkowi Szafranowi. Aktu odsłonięcia dokonali przedstawiciele rodziny zamordowanego: bratanek – p. Franciszek Szafran, bratanica – p. Helena Nawrocka, Wójt Gminy Wojaszówka – p. Sławomir Stefański i p. Józef Słyś – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK. Następnie tablica została poświęcona przez obecnych na uroczystości księży, po czym złożono pod nią kwiaty. Po poświęceniu tablicy pamiątkowej członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z p. Franciszkiem Szafranem, p. Heleną Nawrocką, oraz przedstawicielami rodziców i nauczycieli zasadzili w przyszkolnym parku Dąb Pamięci mjr Franciszka Szafrana.
W następnej kolejności głos zabrał honorowy gość – p. Franciszek Szafran, dziękując dyrekcji i całej szkolnej społeczności za pamięć i uhonorowanie jego stryja. Podczas uroczystości przemawiał również Wójt Gminy Wojaszówka – p. Sławomir Stefański. W swoim wystąpieniu szczególną uwagę zwrócił na pamięć i szacunek dla bohaterów, poległych za wolność naszej Ojczyzny. Skierował też słowa podziękowania dla dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów Szkoły Podstawowej w Bratkówce za przystąpienie do tego patriotycznego programu. W dalszej części uroczystości uczniowie szkoły zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, nawiązujący do tragicznych losów żołnierzy zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 r. Duże wrażenie na widzach wywarła symboliczna scena wyczytywania z Listy Katyńskiej nazwisk Bohaterów poległych w 1940 r., mających związek z terenem gminy Wojaszówka.
Po części artystycznej uczestnicy uroczystości mieli możliwość zwiedzenia wystawy pt.„ Katyń – pamiętamy”. Zgromadzono na niej książki, dokumenty, fotografie, plakaty, dotyczące tej straszliwej zbrodni z 1940 r. Wystawa, której hasłem były słowa papieża Jana Pawła II: „Prawda Katynia jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy. Nie może być nigdy wymazana z pamięci Polaków. MUSIMY PRZEBACZAĆ, ALE NIE WOLNO ZAPOMNIEĆ”, skłaniała do wzruszeń, refleksji i zadumy nad historią naszego narodu i historią Europy.
Ta piękna lekcja historii na długo pozostanie w pamięci uczniów, nauczycieli i lokalnej społeczności.

Życiorys majora Franciszka Szafrana

Poniżej zdjęcia z uroczystości

Szkoła Podstawowa w Bratkówce

Tadeusz Szetela

Katyń ocalić od zapomnienia

zdjęcia z uroczystości w Bratkówce

Wojt Gminy Wojaszówka

z Rzeszowafotografie z uroczystości w Bratkówce

Józef Słyś


Szkoła Odkrywców Talentów

Od wielu lat w naszej szkole rozwija się zdolności i zainteresowania uczniów poprzez pracę z nimi na zajęciach pozalekcyjnych i na kółkach zainteresowań. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień i pasji wśród uczniów jest jednym z głównych zadań szkoły. Staramy się, aby potencjał jaki drzemie w każdym dziecku był wykorzystany. Dostrzegamy jego zalety, ukryte talenty i doceniamy twórczą energię. szkoła odkrywców talentuNasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich uzdolnień recytatorskich, muzyczno-tanecznych, literackich, plastycznych i sportowych.
W roku szkolnym 2011/12 nasza praca w tym kierunku została doceniona i zostaliśmy uhonorowani przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytułem „Szkoły Odkrywców Talentów”.


Udział Szkoły Podstawowej w Bratkówce w ogólnopolskiej kampanii
„ Cała Polska czyta dzieciom”.


„ Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji”- z tymi słowami Marii Dąbrowskiej zgodzą się ci wszyscy, w życiu których lektura odgrywa istotną rolę. Nie sposób bowiem przecenić roli książki w życiu człowieka, a przede wszystkim małego dziecka. Lektura w sposób znaczący wpływa na rozwój intelektualny i emocjonalny , na kształtowanie charakteru, na formowanie się i pogłębianie kultury, rozwijanie pamięci, wyobraźni, bogacenie języka. Budzenie więc zainteresowania książką od najmłodszych lat ma niewątpliwie wielkie znaczenie i pozytywnie wpływa na wszechstronny rozwój dziecka.
Dobro i zdrowie emocjonalne dzieci, wychowanie mądrego, kulturalnego człowieka oraz rozwój społeczeństwa opartego na wartościach moralnych to najważniejsze cele Fundacji „ ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Kampania społeczna zainicjowana przez tę Fundację już od dziesięciu lat cieszy się ogromną życzliwością ze strony władz i społeczeństwa. Patronują jej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, krajowe media oraz wielu partnerów, dla których dobro i zdrowie dziecka nie są obojętne.
W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Bratkówce nawiązała współpracę z Fundacją „ ABC XXI- Cała Polska czyta dzieciom” i przystąpiła do programu „ Czytające szkoły”. Założenia programu to codzienne głośne czytanie uczniom przez nauczycieli ciekawych, wartościowych książek. Głośne czytanie powinno się dzieciom kojarzyć wyłącznie z przyjemnością, dlatego lektury powinny być naprawdę interesujące i wybierane wspólnie z uczniami. Fundacja opublikowała tzw. Złotą Listę tytułów rekomendowanych do czytania, która ma ułatwić właściwy wybór. W ramach realizacji programu w szkole zaplanowano różnorodne działania, m.in.:
-konkursy literackie, językowe, zabawy plastyczne, ruchowe, przedstawienia teatralne inspirowane lekturą,
- spotkania z rodzicami, dziadkami, przedstawicielami ciekawych zawodów – zapraszanymi do czytania,
-przygotowanie kącików czytelniczych w każdej klasie,
- zacieśnienie współpracy z miejscowa biblioteką i wiele, wiele innych.
Zgodnie z harmonogramem działań przyjętych do realizacji w ramach programu „Czytające szkoły” 14 października b.r. w szkole zorganizowano Urodziny Książkowego Misia. Wzięły w nich udział przedszkolaki i dzieci z klas I- III. Głównym wątkiem wspólnego spotkania było głośne czytanie wybranych przygód Kubusia Puchatka i Misia Uszatka. Lekturze towarzyszył konkurs plastyczny na najpiękniejszego misia, śpiewanki – przytulanki i zabawy ruchowe. Dzieci mogły się też pobawić swoimi ulubionymi pluszakami przyniesionymi z domu oraz poprzeglądać bajki i czasopisma zgromadzone na wystawce książek. W opinii uczniów ten dzień na długo pozostanie w ich pamięci, a za rok znów chcą obchodzić Urodziny Książkowego Misia.


„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny - Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Realizacja Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” w Szkole Podstawowej im. bł. Stanisława Starowieyskiego w Bratkówce Od 2 listopada 2010 roku w naszej szkole rozpoczął się III etap realizacji Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. W Projekcie biorą udział uczniowie kl. I wraz z wychowawczynią panią Teresą Lidwin. Praca z dziećmi prowadzona jest podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach, które rozpoczęły się 3 stycznia 2011 roku. Realizacja zajęć dodatkowych odbywa się pod hasłem: „Razem wędrujemy przez krainę wiedzy i zabawy”. Zajęcia stwarzają warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci, rozwoju ich kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Dają okazję do rozwijania zdolności i zainteresowań, doskonalą ich umiejętności i pogłębiają wiedzę. Uczą współdziałania w grupie i wiary we własne siły i możliwości.Fotografie z uroczystości. Projekty realizowane w SP Bratkówka