SP Bratkówka - fotografia
strona główna mapa okolice email

Archiwum wydarzeń: 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r.


WYDARZENIA

Pasowanie na ucznia
- 06.10.2011 r.

W dniu 6 października uczniowie pierwszej klasy stali się pełnoprawnymi członkami braci uczniowskiej. W tym dniu złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Aktu pasowania dokonała dyrektor szkoły p. Jolanta Mikus. Pierwszaki bardzo zaangażowały się w swój pierwszy publiczny występ. Długo przygotowywały się, by wypaść jak najlepiej. Sumiennie uczyły się wierszy, piosenek i tańca. Swoim występem i zachowaniem podczas uroczystości udowodniły, że zasługują na miano ucznia.
Po części oficjalnej czekały ich już tylko przyjemności. Opiekun SKO wręczył nowym uczniom książeczki z symbolicznym wkładem, rodzice i starsi koledzy przygotowali drobne upominki. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek, o który postarali się rodzice pierwszoklasistów.
Ten dzień dostarczył dzieciom dużo wrażeń i na długo pozostanie w ich pamięci.

SP Bratkówka koło Krosnazdjęcie grupowe - pasowanieKonferencja z okazji 70 rocznicy śmierci Bł. Stanisława Starowieyskiego w Szkole Podstawowej w Bratkówce
- 17.09.2011 r.

Dnia 17 września 2011 r. w Szkole Podstawowej w Bratkówce odbyła się konferencja związana z 70 rocznicą śmierci bł. Stanisława Starowieyskiego zorganizowana przez Akcję Katolicką Diecezji Rzeszowskiej. Współorganizatorami konferencji był Ksiądz Proboszcz Parafii Ustrobna Artur Progorowicz, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Ustrobnej oraz Szkoła Podstawowa w Bratkówce. Stanisław Starowieyski to jeden z dziewięciu świeckich wśród 108 męczenników polskich czasu wojny, beatyfikowanych w 1999 r. przez Jana Pawła II. Ziemianin, kapitan artylerii konnej odznaczony orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Świetny gospodarz, organizator życia społecznego i religijnego w międzywojennej Polsce. Działacz Akcji Katolickiej na terenie Zamojszczyzny i Lubelszczyzny. Więzień obozów koncentracyjnych, zamęczony w Dachau.
W konferencji wzięli udział: Ks. Bp Kazimierz Górny, Ks. prof. Marek Starowieyski – bratanek bł. Stanisława Starowieyskiego, Ks. Stanisław Potera - Kapelan Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej, p. Andrzej Starowieyski – syn Błogosławionego wraz z żoną Marią, p. Halina Szydełko – Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, p. Sławomir Stefański – Wójt Gminy Wojaszówka, księża, członkowie Akcji Katolickiej, lokalna społeczność. Konferencję prowadził Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej p. Artur Stojałowski.
Konferencja rozpoczęła się uroczystą Mszą Św. w kościele parafialnym w Ustrobnej, której przewodniczył J.E. Ks. Bp Kazimierz Górny. Druga część konferencji miała miejsce w Szkole Podstawowej w Bratkówce, która od 1999 r. nosi imię bł. Stanisława Starowieyskiego. Przybyłych gości powitała p. Jolanta Mikus –Dyrektor Szkoły. W swoim przemówieniu nawiązała do wartości, którymi kierował się w swoim życiu i działalności Patron Szkoły. W imieniu rodziców głos zabrała p. Irena Bieryło, wyrażając radość z uczestnictwa w tak doniosłym dla całej szkolnej społeczności wydarzeniu. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Bratkówce zaprezentowali część artystyczną, w której przybliżyli postać swojego Patrona, jego działalność społeczną i religijną. W hołdzie Patronowi uczniowie złożyli wiązankę biało – czerwonych kwiatów pod tablicą Jemu poświęconą.
Niezwykłą postać Patrona Akcji Katolickiej oraz Szkoły Podstawowej w Bratkówce zaprezentowali w swoich referatach:
- Ks. prof. Marek Starowieyski - „Błogosławiony Stanisław– działacz społeczno katolicki”,
- p. Andrzej Starowieyski - „Takiego Ojca zapamiętałem”,
- p. Halina Szydełko – „Bł. Stanisław Starowieyski – wzór do naśladowania dla członka Akcji Katolickiej”.
Uczestnicy konferencji z wielkim zainteresowaniem wysłuchali ciekawych wykładów , które pokazały bł. Stanisławna Starowieyskiego nie tylko jako działacza społeczno – katolickiego, ale również jako odpowiedzialnego oraz świadomego swej roli męża i ojca rodziny. Po wysłuchaniu interesujących wykładów uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej poświęconej bł. Stanisławowi Starowieyskiemu a także zwiedzenia wystawy rodzinnych fotografii Starowieyskich oraz publikacji Ks. prof. Marka Starowieyskiego.
To doniosłe wydarzenie na długo pozostanie w pamięci uczestników konferencji, organizatorów i całej społeczności lokalnej.Ustrobnamsza św. w kościele w Ustrobnejuroczystość z udziałem rodziny Starowieyskich

Stanisław Starowieyski70 rocznica śmierci Bł. Stanisława Starowieyskiego

zdjęcie grupowe


Bajkowe życzenia dla Rodziców - pokaz efektów pracy Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
- 10.06.2011 r.

10 czerwca w Szkole Podstawowej im. bł. Stanisława Starowieyskiego w Bratkówce odbyła się uroczysta prezentacja efektów pracy uczniów klasy I, uczestniczących w III etapie Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Realizowany Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oparty został o założenia teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
Pokaz uświetnili swoją obecnością: p. Lucyna Pelczarska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce, p. Aleksander Daszykowski – Dyrektor Zespołu Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wojaszówce, p. Edward Wywiórski – Radny Gminy Wojaszówka, p. Helena Słowik – Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet oraz Rodzice.
Uroczystość rozpoczęła p. Jolanta Mikus – Dyrektor Szkoły, która powitała zaproszonych gości i w swoim przemówieniu przybliżyła koncepcję realizowanego Projektu oraz wspomniała o korzyściach, jakie z jego realizacji płyną dla uczniów i szkoły.
Następnie uczniowie przedstawili część artystyczną pod hasłem: „Bajkowe życzenia dla Rodziców”. Była ona okazją do zaprezentowania przez dzieci swoich talentów: muzycznych, tanecznych, wokalnych, recytatorski i plastycznych. Popisywały się one swoimi zdolnościami aktorskimi w przedstawieniu pt. ,,Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, które przeplatane było piosenkami i pięknymi, bajkowymi, z głębi serc płynącymi życzeniami dla Rodziców. Dwa tańce w wykonaniu małych artystów dodały prezentacji ekspresji i wzbogaciły całość inscenizacji. Życzenia i piosenki dla Rodziców zabrzmiały również w języku angielskim. Nie zabrakło własnoręcznie wykonanych upominków dla najbliższych i słodkiego poczęstunku.
Po zakończeniu prezentacji uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i myszki – palcynki.
Udział w Projekcie był dla dzieci wspaniałą zabawą i przygodą niosącą wiele radości i pozytywnych emocji.


Dzień bez Przemocy w Szkole Podstawowej w Bratkówce
- 06.06.2011 r.

W dniu 6 czerwca w Szkole Podstawowej w Bratkówce zorganizowany został Dzień bez Przemocy. Imprezę tę przygotowano w ramach zadań wynikających z realizowanego w szkole programu społecznego „Szkoła bez Przemocy”. Nasza placówka znalazła się w gronie ponad dwóch tysięcy szkół z całej Polski, które nie zgadzają się na przemoc i pragną postrzegać szkołę jako miejsce przyjazne i bezpieczne.
Szkolny Dzień bez Przemocy rozpoczął się apelem okolicznościowym, podczas którego dyr. szkoły P. Jolanta Mikus przedstawiła uczniom główny cel imprezy – eliminowanie i przeciwdziałanie agresji w szkole oraz zapoznała wszystkich z harmonogramem dnia. Po zakończonym apelu, zgodnie z planem, rozpoczęto rozgrywki sportowe. Uczniowie rywalizowali w kilku konkurencjach: w piłkę nożną, siatkówkę i bieg sztafetowy na 400 metrów. Po zaciętej rywalizacji sportowej odbył się konkurs o tematyce profilaktycznej, a później konkurs plastyczny pod hasłem: „ AGRESJI – STOP”. W następnej kolejności uczniowie zaprezentowali część artystyczną, na którą składały się scenki dotyczące: zasad dobrego wychowania, używania zwrotów grzecznościowych, sposobów radzenia sobie z agresją. Dekorację do części artystycznej stworzyły nagrodzone plakaty, powstałe podczas konkursu plastycznego. Po części artystycznej nadszedł czas na rozdanie nagród dla zwycięzców i uczestników poszczególnych konkursów. Pani dyr. szkoły postarała się, aby każde dziecko w tym dniu otrzymało nagrodę. Następnie dzieci udały się na poczęstunek: pyszne zapiekanki, pączki i jak przystało na upalny, czerwcowy dzień- lody. W ramach Szkolnego Dnia bez Przemocy zorganizowano również pogadankę z przedstawicielami policji, której główna tematyka dotyczyła również przeciwdziałania agresji.
Szkolny Dzień bez Przemocy zorganizowano przy współpracy z Wójtem Gminy Wojaszówka oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wojaszówce.


„ Katyń – pamiętamy” - uroczystość posadzenia Dębu Pamięci majora Franciszka Szafrana przy Szkole Podstawowej w Bratkówce
- 13.04.2011 r.

W październiku 2011 r. Szkoła Podstawowa w Bratkówce przystąpiła do ogólnopolskiego programu „ Katyń… ocalić od zapomnienia”. Celem tego projektu jest uczczenie Bohaterów Zbrodni Katyńskiej i zagwarantowanie im pokoleniowej pamięci poprzez posadzenie ponad 21 tys. Dębów Pamięci. Każde posadzone drzewo to jedna osoba zamordowana z rąk NKWD w 1940 r. Program ten został objęty honorowym patronatem przez nieżyjącego już Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego. W jego realizację zaangażowały się także takie instytucje jak: Instytut Pamięci Narodowej, Narodowe Centrum Kultury, Muzeum Powstania Warszawskiego i Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich.
Przystępując do tego programu szkolna społeczność podjęła się zadania odszukania śladów życia i działalności Bohatera zamordowanego w 1940 r., związanego z najbliższą okolicą. Po konsultacji z pracownikami Okręgowego Muzeum w Krośnie dyrektor szkoły wraz z nauczycielem historii i Samorządem Uczniowskim ustalili, iż godną upamiętnienia osobą jest mjr Franciszek Szafran, urodzony w Odrzykoniu, rozstrzelany w Katyniu. Od tego momentu uczniowie pod opieką nauczyciela historii wyszukiwali i gromadzili informacje na temat wybranego Bohatera. Kilkakrotnie odwiedzili też członków bliskiej rodziny zamordowanego, bratanka i bratanicę, mieszkających w Odrzykoniu. Wizyty te bardzo pomogły w zgromadzeniu informacji na temat dzieciństwa, młodości, rodzinnych relacji mjr Franciszka Szafrana. Rodzina zezwoliła również na sfotografowanie pamiątek i miejsc związanych z domem rodzinnym zamordowanego. Wszystkie zebrane informacje zostały zarchiwizowane i w postaci cyfrowej umieszczone zostaną na portalu, poświęconym Bohaterom Zbrodni Katyńskiej.
W dniu 13 kwietnia w Szkole Podstawowej w Bratkówce odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci i odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej mjr Franciszkowi Szafranowi. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: ks. prałat Tadeusz Szetela - kapelan Światowego Związku Żołnierzy AK, p. Sławomir Stefański – Wójt Gminy Wojaszówka, p. Ewa Starowiejska- wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, p. Józef Słyś – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, Okręg Krosno, p. Zbigniew Such- Prezes Gminnego Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Wojaszówce, p. Lucyna Pelczarska – dyr. GOKiR w Wojaszówce, p. Aleksander Daszkowski – dyr. ZEASiP w Wojaszówce, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Wojaszówka, przedstawiciele władz kościelnych, wiejskich, koła gospodyń, emerytowani nauczyciele oraz rodzice. Gośćmi honorowymi uroczystości byli członkowie rodziny mjr Franciszka Szafrana – jego bratanica – p. Helena Nawrocka i bratanek – imiennik - Franciszek Szafran. .
Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie dyr. szkoły p. Jolanta Mikus serdecznie przywitała przybyłych gości i zaprosiła do udziału w uroczystej Mszy Św. za poległych w Katyniu. Msza Św. celebrowana była przez ks. prałata Tadeusza Szetelę, ks. proboszcza parafii Ustrobna – Artura Progorowicza i ks. Stanisława Wolaka – emerytowanego proboszcza z Ustrobnej. Podczas Mszy piękną homilię wygłosił ks. Tadeusz Szetela. Wspominał w niej okrutne czasy wojny i tych, którzy polegli za wolność naszej Ojczyzny. Zwrócił też uwagę zgromadzonych na to, że my, żyjący w niepodległym kraju, winniśmy pamięć i szacunek, szczególnie tym, którzy 71 lat temu zginęli „ jednym strzałem w tył głowy”.
Po uroczystej Mszy św. dyr. szkoły- p. Jolanta Mikus poprosiła o odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej mjr Franciszkowi Szafranowi. Aktu odsłonięcia dokonali przedstawiciele rodziny zamordowanego: bratanek – p. Franciszek Szafran, bratanica – p. Helena Nawrocka, Wójt Gminy Wojaszówka – p. Sławomir Stefański i p. Józef Słyś – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK. Następnie tablica została poświęcona przez obecnych na uroczystości księży, po czym złożono pod nią kwiaty. Po poświęceniu tablicy pamiątkowej członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z p. Franciszkiem Szafranem, p. Heleną Nawrocką, oraz przedstawicielami rodziców i nauczycieli zasadzili symboliczne drzewo w przyszkolnym parku Dąb Pamięci mjr Franciszka Szafrana.
W następnej kolejności głos zabrał honorowy gość – p. Franciszek Szafran, dziękując dyrekcji i całej szkolnej społeczności za pamięć i uhonorowanie jego stryja. Podczas uroczystości przemawiał również Wójt Gminy Wojaszówka – p. Sławomir Stefański. W swoim wystąpieniu szczególną uwagę zwrócił na pamięć i szacunek dla bohaterów, poległych za wolność naszej Ojczyzny. Skierował też słowa podziękowania dla dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów Szkoły Podstawowej w Bratkówce za przystąpienie do tego patriotycznego programu. W dalszej części uroczystości uczniowie szkoły zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, nawiązujący do tragicznych losów żołnierzy zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 r. Duże wrażenie na widzach wywarła symboliczna scena wyczytywania z Listy Katyńskiej nazwisk Bohaterów poległych w 1940 r., mających związek z terenem gminy Wojaszówka.
Po części artystycznej uczestnicy uroczystości mieli możliwość zwiedzenia wystawy pt.„ Katyń – pamiętamy”. Zgromadzono na niej książki, dokumenty, zdjęcia, plakaty, dotyczące tej straszliwej zbrodni z 1940 r. Wystawa, której hasłem były słowa papieża Jana Pawła II: „Prawda Katynia jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy. Nie może być nigdy wymazana z pamięci Polaków. MUSIMY PRZEBACZAĆ, ALE NIE WOLNO ZAPOMNIEĆ”, skłaniała do wzruszeń, refleksji i zadumy nad historią naszego narodu i historią Europy.
Ta piękna lekcja historii na długo pozostanie w pamięci uczniów, nauczycieli i lokalnej społeczności.

Życiorys majora Franciszka Szafrana

Szkoła Podstawowa w Bratkówce

Msza św. w Szkole Podstawowej w Bratkówce>

zdjęcia z uroczystości

z Rzeszowa

symboliczne zasadzenie drzewaKartń ...pamiętamy>


Podróż po krajach Unii Europejskiej
- 02.03.2011 r.

Celem Unii Europejskiej jest utrzymanie pokoju, wolności, demokracji, przestrzeganie prawa, wzajemna pomoc i wspólna praca dla polepszenia warunków życia obywateli. W ramach wspólnoty państwo zachowuje własną tożsamość, czyli kulturę, język, hymn godło, religię.
W skład Unii Europejskiej wchodzi 27 państw. Symbolem wspólnoty jest niebieska flaga z dwunastoma żółtymi gwiazdami. Zaś hymnem jest utwór napisany przez niemieckiego poetę Fryderyka Schillera „Oda do radości” z muzyką Ludwika van Bethoweena.
By lepiej przybliżyć uczniom zasady i cel funkcjonowania Unii Europejskiej w dniu 2 marca 2011r w naszej szkole odbył się pokaz promujący kraje zjednoczonej Europy. Prowadzący przybliżał uczniom poszczególne państwa wchodzące w skład UE. Prezentacja wzbogacona była fotografiami najważniejszych zabytków poszczególnych stolic europejskich oraz charakterystycznymi dla danego kraju utworami muzycznymi.


Aktywny wypoczynek
- 25.02.2011 r.

Od wielu lat nasza szkoła należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Staramy się wpajać uczniom zasady zdrowego i aktywnego trybu życia oraz promujemy czynny wypoczynek na świeżym powietrzu.
W związku z powyższym z inicjatywy Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego w dniu 25 lutego 2011r został zorganizowany wyjazd na lodowisko do Krosna. Uczniowie mieli możliwość aktywnego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. Doskonalili technikę jazdy na łyżwach. Poprzez zabawę uczyli się wzajemnej współpracy i wzajemnej pomocy. Starsi koledzy i koleżanki chętnie służyli radą i pomocą swoim młodszym kolegą.
Dobra zabawa na lodowisku wprawiła wszystkich w doskonały nastrój, pozwoliła rozwinąć kondycję fizyczną oraz zahartować organizm.Szkolny etap turnieju wiedzy pożarniczej
- 24.02.2011 r.

W dniu 24 lutego 2011r. w Szkole Podstawowej w Bratkówce odbyły się eliminacje do Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Szkolny etap tego konkursu został przygotowany we współpracy z Miejscową Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, która ufundowała dyplomy i nagrody rzeczowe
W pracach komisji konkursowej uczestniczyli: pani dyr. Jolanta Mikus, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkówce - p. Stanisław Sroka i p. Małgorzata Krzanowska. Uczestnicy turnieju wykazali się dużą wiedzą z zakresu pożarnictwa. Laureatami etapu szkolnego zostali:
I miejsce- Beata Daszkowska
II miejsce – Maciej Zajchowski
III miejsce- Damian Wywiórksi
IV miejsce – Paweł Węgrzyn
Zwycięzcy reprezentować będą naszą szkołę na etapie gminnym. Po zakończeniu obrad komisji, wyłonieniu zwycięzców odbył się krótki apel, podczas którego wręczono nagrody zwycięzcom i pozostałym uczestnikom za udział.

Bratkówka - konkurs wiedzy pożarniczej zdjęcie pamiątkowe


web projekt:• Bratkówka 2007